Open Finance i Home Broker znów rozdają prezenty

Zaskocz Mikołaja

Wypełnij zgłoszenie konkursowe i pokaż nam,
jaki dobry uczynek zrobiło Twoje dziecko w tym roku.

1

Prześlij nam zdjęcie pracy plastycznej, wykonanej przez Twoje dziecko (poniżej 13. roku życia) , obrazującej
dobry uczynek
, który Twoje dziecko zrobiło w tym roku
i chciałaby się nim pochwalić Mikołajowi.

Pracą może być rysunek, namalowany obraz, rzeźba,
wycinanka, wydzieranka, wyszywanka i każda inna
forma plastyczna i techniczna.

2

Opisz nam przedstawioną na pracy sytuację
– jaki dobry uczynek zrobiło Twoje dziecko.

3

Napisz także o czym marzy Twoje dziecko,
żeby w razie wygranej, Mikołaj mógł wręczyć nagrodę,
która jest wymarzonym przez dziecko prezentem..

Weź udział w konkursie
– nagrodzimy aż 5 najlepszych zgłoszeń.

Czas na przesłanie zgłoszenia
upływa 14 grudnia.

Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy,
aby wziąć udział w konkursie:

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu „Zaskocz Mikołaja” jest odrębnie każdy z Organizatorów, tj. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Podanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail:kontakt@open.pl.