Podaj poprawnie dane, aby umówić się z doradcą

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, moich danych osobowych Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody

Oferty "Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów Home Broker SA" oraz "10% rabatu na pierwsze zakupy dla klientów Home Broker SA" kierowane są przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadająca NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148.

Oferty obowiązują w okresie od 01.09.2016 r. do odwołania na terenie każdego sklepu stacjonarnego Leroy Merlin. Oferty są skierowane do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które: a) zawarły za pośrednictwem Partnera umowę deweloperską/ przedwstępną lub umowę nabycia lub sprzedaży nieruchomości. Warunkiem uznania przez Partnera, że Klient spełnił niniejszy warunek, jest podpisanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Partnerem i zawarcie przy udziale Partnera wyżej wymienionej umowy.
b) w okresie obowiązywania Ofert otrzymały od Home Broker List Intencyjny, a następnie przystąpiły do programu lojalnościowego Leroy Merlin "Dom".

1 Osoby spełniające warunki oferty "Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów Home Broker SA" mogą w ciągu 12 miesięcy od otrzymania Listu Intencyjnego zamówić w Sklepie wizualizację mieszkania za 1 grosz. Wizualizacja pomieszczeń wchodzących w skład mieszkania zostanie przygotowana w programie komputerowym, w oparciu o towary dostępne w ofercie handlowej Leroy Merlin. Wizualizacja nie jest projektem budowlanym, lecz propozycją wykończenia i aranżacji wnętrz.
2 Osoby spełniające warunki oferty "10 % rabatu na pierwsze zakupy dla klientów Home Broker SA" mogą w ciągu 12 miesięcy od otrzymania Listu Intencyjnego dokonać w sklepie stacjonarnym i internetowym zakupu dowolnych towarów z 10 % rabatem. Rabat jest udzielany jednorazowo na pierwsze zakupy dokonane przez Klienta, po przystąpieniu do programu "DOM". Rabat ma charakter jednorazowy i nie będzie udzielany na kolejne zakupy. Regulamin oferty specjalnej dostępny w punktach informacyjnych w sklepach Leroy Merlin lub u doradcy Home Broker.

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora. Szczegóły oferty dostępne u doradcy. Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307, REGON 141012293, NIP 5272545911, o kapitale zakładowym w wysokości 4 686 798,00 zł, w całości opłaconym. Spółkę reprezentują: Przemysław Guberow - Prezes Zarządu, Magdalena Łukaszewicz - Członek Zarządu, Helena Kamińska - Członek Zarządu, Monika Pietruszewska – Członek Zarządu, Paweł Komar – Członek Zarządu.